خدمات سینامدتور

جراحی کاشت مو، فرآیندی است که در آن از موهای موجود در سر استفاده کرد و آن ها را به ناحیه ای که ریزش در آن اتفاق افتاده است منتقل می‌کنند. این موضوع بدین معنی است که برای داشتن یک جراحی موفقیت آمیز افراد باید موهایی را در پشت و اطراف سر خود داشته باشند...
فهرست