سهیل کمال از افغانستان برای کاشت مو به مشهد سفر کرد

کاشت مو بیمار از افغانستان

کاشت مو به روش FIT

سهیل کمال در افغانستان زندگی می‌کند. او 32 سال سن دارد ولی از ریزش موهای خود بسیار ناراضی بود. وی پس از آشنایی با نماینده شرکت سینامدتور در هرات و انجام مشاوره با خانم ناهیدی در مشهد، تصمیم گرفت جهت کاشت مو به مشهد سفر کند.
پس از ورود به مشهد هماهنگی های لازم جهت کاشت مو توسط شرکت سینامدتور انجام شد و ایشان تحت عمل کاشت مو به روش FIT قرار گرفت و اکنون از نتیجه این عمل بسیار راضی است.
کاشت مو
کاشت مو
کاشت مو
کاشت مو