عمل جراحی زیبایی

عمل جراحی پروتز سینه چیست؟ عمل جراحی پروتز سینه، یک عمل زیبایی است که در طی آن سینه هایی که کوچک یا افتاده هستند به شکل و اندازه دلخواه می‌رسند. این عمل بسیار ایمن و بی خطر است که در حدود یک تا دو ساعت تحت بیهوشی عمومی انجام می‌گردد. قبل از انجام این عمل...
فهرست